Rules

Polish

● Zasady ogólne

 1. Na serwerach ARK obowiązują te same zasady co na discordzie Bone&Knife opisane na kanale regulamin-discord
 2. Wymagany jest zdrowy rozsądek i kultura osobista.
 3. Na czacie tekstowym nie używamy wulgaryzmów ani nie piszemy DUŻYMI LITERAMI.
 4. Stosujemy się do poleceń administracji.
 5. Za konflikty wewnątrz klanu nie odpowiadamy.
 6. Zakaz używania cheatów, exploitów i innych mechanizmów niezaplanowanych przez twórców gry.
 7. Zasada odpowiedzialności zbiorowej - za wykroczenia członka klanu, może być ukarany cały klan.
 8. Kary w przypadku łamania regulaminu:
 • upomnienie,
 • ban X dni lub perm,
 • usunięcie ze stanowiska,
 • usunięcie dinozaurów danej klasy/wszystkich całego klanu,
 • usunięcie wszystkich struktur klanu,
 • usunięcie klanu.
  (Kary nie muszą być nakładane po kolei)
 1. Administrator ma prawo nałożyć kary także za działania nie wymienione w regulaminie, jednak działania te wpływają na pracę serwera - działania innych graczy.

 1. Zrzuty, notki, spawny rzadkich surowców, ARTEFAKTY - to miejsca ogólnodostępne. Kategoryczny jest zakaz blokowania dostępu do nich
 2. Każdy klan może mieć jedną bazę na mapie.
 3. Każdy gracz może mieć bazę wypadową dla siebie. Wypadówka może mieć max16 fundamentów.
 4. Zakaz budowania struktur ułatwiających pozyskanie Artefaktów,
 5. Tymczasowe struktury jak łóżka, materace wystawione przez większymi akcjami, muszą być usunięte gdy nie będą już potrzebne..
 6. Klan może mieć 3 platformy drzewne.
 7. Zakaz unoszenia innych graczy albo ich dinosaurów.
 8. Pułapki po użyciu należy posprzątać, chyba, że zostawimy je odblokowane i podamy ich koordynaty, mapę i zdjęcie na kanale players-for-players aby inni mogli z nich skorzystać.
 9. Oswojone zwięrzęta nie mogą szwędać się po mapie.
 10. Dinozaury zostawione na obelisku zostaną usunięte,
 11. Nie przywłaszczamy jaj innych graczy ani młodych dinków,
 12. Bazy są pozostawione na odpowiedzialność właścicieli, jest to serwer PVE ale lepiej jest pozamykać bazę aby nie narazić się na wrogie zachowanie trolli. Za kradzieże w bazie nie odpowiadamy.

● Serwer

 1. Nazwa postaci i klanu na każdej z map musi być taka sama, klan musi się składać z tych samych członków,
 2. Nazwa postaci musi być unikalna, wszelkie nazwy typu "human/człowiek" czy nie zgodne z regulaminem zostaną zamienione na nazwy losowego pokemona,
 3. Rzeczy/dinozaury utracone wskutek błędnego działania gry, lub nie zrozumienia mechaniki, nie zostaną zwrócone.
 4. Każdy klan może posiadać tylko jeden zamknięty Kiwon i Zbieracz Gazu. Można postawić więcej, ale reszta musi pozostać otwarta dla innych graczy i zgłoszona na players-for-players
  5 Jaj nie wyrzucamy, wykluwamy albo zjadamy. Jajo porzucone na ziemi blokuje produkcję następnego.
 5. Tamy bobrów "czyścimy" do zera, nawet jeżeli część zawartości mielibyśmy wyrzucić.
 6. Klan może mieć wystawione max 20 dinozaurów

● Zakaz

 • budowanie na terenie obelisków,
 • budowanie na Wyspa śmierci - The Island,
 • budowanie w Lunar Cave - Fjordur,
 • budowanie w Serve Rockwella - Gen2,
 • celowego AFK aby zdobyć więcej punktów w sklepie
 • używanie cheatów oraz szkodliwego oprogramowania
 • czynności lagujących i crashujących serwer

● Adminstracja

 1. Administratorzy nie są zwolnieni z przestrzegania regulaminu
 2. Administratorzy to też gracze, jednak obie funkcje muszą być rozdzielone.
 3. Administratorzy nie mogą używać komend administracyjnych w celu ułatwienia swojej rozgrywki.
 4. Używanie komend administratora jest logowane.
 5. Administratorzy pilnują porządku na serwerze, ale nie ingerują w wewnętrzne sprawy klanów.
 6. Do zgłoszenia spraw do administratorów używamy #tickets-ark inne metody zgłoszenie nie muszą być rozpatrywane,
 7. Zgłoszenia do administracji na innych graczy/klan muszą zostać poparte dowodami, chyba że są to podejrzenia i prośba o pomoc w sprawdzeniu tego

English

● Generic Rules

 1. Rules defined for Discrod (channel #regulamin-discord) are also valid for all ARK servers.

 2. Common sense and personal culture are obligatory

 3. We don't blame nobody on public channels and don't overuse SHOUT

 4. Listening administrators' orders.

 5. We don't resolve internal Tribe conflicts.

 6. Any Cheats, Exploits or similar mechanisms are PROHIBITED.

 7. Tribe is also responsible for Tribe member's behaviours - so Tribe could be punished, keep an eye on your tribememebers.

 8. Possible punishments:

 • warning,
  -temporary or perm BAN,
 • removed roles if any,
 • removed all dinos of one class or all of them,
 • destroyed all tribe's structures,
 • remove a Tribe
  (It doesn't need to be in order)
 1. Admins are also allowed to make an punishment for actions which aren't pointed out in the rules, but are providing to unstabilise server of game of any player.

 1. Don't block with your structures any key resources or POI.
 2. Each Tribe can have ONE base on the map
 3. Each player besides above can have ONE outpost which contains maximum 16 foundament blocks.
 4. Prohibited is building structures which help to get Artifacts
 5. All temporary structures like sleeping bags, campfires, traps should be disassembled when expeditions ends
 6. Prohibited is to carry other players or their dinos
 7. Tribe is allowed to have max 3 wood platforms
 8. Traps after use need to be disassebled unless we leave it unlocked to use by other players. Screenshot with place, coordinates we please add to the #players-for-players channel in our (Discord)[http://bit.ly/bone-and-knife],
 9. Tamed dinos cannot wander uncontrolled, deliberatelly when owner is offline,
 10. Dinos left close to obelisk will be KILLED immediatelly,
 11. Eggs other players are their, the same maturing dinos, Don't touch it,
 12. It's PVE, but Trolls are everywhere. Safety of the Tribe's base is in reponsibility of Tribe members. Be sure all door are closed and locked.

● Server

 1. Character name and tribe must be the same on each maps, tribes needs to be consists of the same players.
 2. Character name must be unique and easy to spell, it needs to start from Char or Digit(not recomended thogh). Any "Human/Człowiek" or unclear name will be renamed to random pokemon.
 3. Dinos/items lost because of game's mechanic which is bugged or misundestood won't be given back.
 4. One Oil Pump and Gas extractor per tribe - you can place more, but those need to be unlocked to other players also needed to be pasted on the #players-for-players channel
 5. Don't throw aways eggs!! eat them or hutch them, eggs which are or the map blocks spawn of another one.
 6. Take all resources from Dams, even if part of them you need to get rid - it respawns all soon.
 7. Max 20 Dinos could be at the same time on map per any Tribe, with exceptions of preparing to boss fight or similar activites

● Prohibitions

 • building close to obelisks,
 • building on Dead Island - The Island map,
 • building in the Lunar Cave - Fjordur,
 • AFK to get more shop tokens,
 • cheating, exploiting aggressive third party apps
 • acting to lag or crash a servers

● Admins

 1. Admins also needs to follow this ruleset.
 2. Admins are also players, they cannot mix both roles,
 3. Admins are prohibited to use admin commands for their self. All admin commands are logged.
 4. Admins try to keep an eye or server live. Don't care about internal Tribe issues.
 5. Proper way to apply a message to admins it by Ticket tools on (Discord)[http://bit.ly/bone-and-knife]. Any other channels/PM no needed to be resolved.
 6. If you need to help admins and if see other players/tribes acting against this rules - please attach an proof for that.